1. Kredit

1.1 Dokumen ini telah dibuat untuk Lawati Koh Rong oleh SEQ Legal.

2. Notis hak cipta

Hak Cipta 2.1 (c) 2014 Lawati Koh Rong.

2.2 Tertakluk kepada peruntukan nyata notis ini:

(a) kami, bersama dengan pemberi lesen kami, memiliki dan mengawal semua hak cipta dan hak harta intelektual lain di laman web kami dan bahan di laman web kami; dan

(b) semua hak cipta dan hak harta intelektual lain di laman web kami dan bahan di laman web kami dikhaskan.

3. Lesen hak cipta

3.1 Anda boleh:

(a) melihat halaman dari laman web kami dalam pelayar web;

(b) memuat turun halaman dari laman web kami untuk caching dalam pelayar web;

(c) mencetak halaman dari laman web kami;

(d) menstrim fail audio dan video dari laman web kami; dan

(e) gunakan Lawati Koh Rong melalui penyemak imbas web,

tertakluk kepada peruntukan lain notis ini.

3.2 Kecuali sebagaimana dibenarkan dengan jelas oleh peruntukan lain notis ini, anda tidak boleh memuat turun sebarang bahan dari laman web kami atau menyimpan apa-apa bahan tersebut ke komputer anda.

3.3 Anda hanya boleh menggunakan laman web kami untuk belajar tentang Koh Rong, merancang dan menempah perjalanan anda, dan sebarang perkhidmatan lain di laman web kami, dan anda tidak boleh menggunakan laman web kami untuk tujuan lain.

3.4 Kecuali sebagaimana dibenarkan dengan nyata oleh notis ini, anda tidak boleh mengedit atau mengubah suai apa-apa bahan di laman web kami.

3.5 Melainkan jika anda memiliki atau mengawal hak yang relevan dalam bahan tersebut, anda tidak boleh:

(a) menerbitkan semula bahan dari laman web kami (termasuk republikasi di laman web lain);

(b) menjual, menyewa atau bahan sub-lesen dari laman web kami;

(c) memaparkan apa-apa bahan dari laman web kami di khalayak ramai;

(d) mengeksploitasi bahan dari laman web kami untuk tujuan komersil; atau

(e) mengagihkan semula bahan dari laman web kami, kecuali setakat yang dibenarkan oleh notis ini.

4. Penggunaan yang boleh diterima

4.1 Anda tidak boleh:

(a) menggunakan laman web kami dalam apa cara sekalipun atau mengambil sebarang tindakan yang menyebabkan, atau boleh menyebabkan, merosakkan laman web atau penurunan prestasi, ketersediaan atau kebolehcapaian laman web;

(b) menggunakan laman web kami dengan cara yang menyalahi undang-undang, menyalahi undang-undang, penipuan atau berbahaya, atau berkaitan dengan tujuan atau aktiviti yang menyalahi undang-undang, menyalahi undang-undang, penipuan atau berbahaya;

(c) menggunakan laman web kami untuk menyalin, menyimpan, menyiarkan, menghantar, menghantar, menggunakan, menyiarkan atau mengedarkan apa-apa bahan yang mengandungi (atau dikaitkan dengan) sebarang spyware, virus komputer, kuda Trojan, cacing, logger keystroke, rootkit atau lain-lain perisian komputer berniat jahat; atau

(d) menjalankan apa-apa aktiviti pengumpulan data yang sistematik atau automatik (termasuk tanpa had pengikis, perlombongan data, pengekstrakan data dan penuaian data) pada atau berhubung dengan laman web kami tanpa keizinan bertulis yang nyata.

5. Laporkan penderaan

5.1 Jika anda mengetahui sebarang bahan atau aktiviti yang menyalahi undang-undang di laman web kami, atau sebarang bahan atau aktiviti yang melanggar notis ini, sila beritahu kami.

5.2 Anda boleh memberitahu kami tentang apa-apa bahan atau aktiviti sedemikian melalui e-mel.

6. Penguatkuasaan hak cipta

6.1 Kami melindungi perlindungan hak cipta kami secara serius.

6.2 Jika kami mendapati bahawa anda telah menggunakan bahan hak cipta kami dengan melanggar lesen yang dinyatakan dalam notis ini, kami boleh membawa prosiding undang-undang terhadap anda, mencari ganti rugi monetari dan / atau injunksi untuk menghalang anda menggunakan bahan tersebut. Anda juga boleh diperintahkan untuk membayar kos undang-undang.

7. Kebenaran

7.1 Anda boleh meminta kebenaran untuk menggunakan bahan-bahan hak cipta di laman web kami dengan menulis kepada kami melalui e-mel.